Článek

15866392391586639239.jpg
cas07.04.2020 Andrášiová

Daň z nemovitých věcí

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí je povinen podat každý, kdo v roce 2019 nabyl do vlastnictví nemovitost, ať už to bylo koupí, darem nebo dědictvím. 

Povinnost se vztahuje i na každého, kdo v roce 2019 výrazněji měnil parametry nemovitosti, např. přístavba, přestavba, větší  rekonstrukce, změna charakteru parcely (z pole stavební parcela).    

Do kdy podat daňové přiznání?

Daňové přiznání se podává pouze jednou a to při pořízení nemovitosti. Jestliže je nemovitost koupená v minulém roce, tj. v roce 2019 nebo se měnily parametry či změna charakteru parcely, je povinností podat daňové přiznání do 31. ledna 2020.


Pokud je nemovitost koupená letos tj. v roce 2020, tak daňové přiznání se podává až příští rok, opět do konce ledna a letos daň z nemovitosti se ještě neplatí.

Vlastníci nemovitosti, kteří ji mají  delší dobu, tedy 2 a více let, už daňové přiznání podávat nemusí. Je třeba jen vyčkat na obdržení pokynů k platbě, které rozesílají  finanční úřady koncem dubna 2020.


Jak je to v případě, kdy jsou koupeny nemovitosti v různých krajích?

Všechny nemovitosti z jednoho kraje se uvedou do jednoho daňového přiznání. Při více krajích se musí podat více daňových přiznání (nemovitost ve 3 krajích = daňové přiznání ve 3 krajích).


Termín úhrady daně

Daň z nemovitých věcí se hradí do 31. května 2020  a platí se finančnímu úřadu. Platba může být elektronicky, na účet příslušnému úřadu či složenkou. Jako variabilní číslo se uvádí rodné číslo poplatníka nebo IČ, pokud se jedná o právnickou osobu

Potřebujete radu nebo pomoci s vypracováním daňového přiznání? Zkontaktujte se se mnou.