Článek

15570688161557068816.jpg
cas05.05.2019 Andrášiová

Je nutný Průkaz energetické náročnosti budovy?

Průkaz energetické náročnosti budovy – povinnosti vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb. O hospodaření energiíOd 1. 1. 2013 byl zaveden tzv. Průkaz Energetické Náročnosti Budovy (PENB), což je dokument, který posuzuje úroveň energetického hospodářství objektu – konkrétní objekt je pak hodnocen podle spotřeby všech energií (vytápění, ohřev teplé vody, klimatizace, vzduchotechnika, umělé osvětlení) a po vyhodnocení je zařazen do kategorie A–G, podle energetické náročnosti. 

PENB může vyhotovit pouze energetický specialista (seznam těchto oprávněných osob je veden Ministerstvem průmyslu a obchodu) a tato služba je zpoplatněna. Platnost PENB je 10 let.

 

 

 

Povinnosti vlastníka budovy nebo společenství vlastníků jednotek (pokud SVJ existuje):

 

Opatřit si průkaz PENB při prodeji budovy nebo ucelené části budovy (např. bytová jednotka) nebo při pronájmu budovy, od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy


Předložit průkaz PENB nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu budovy nebo ucelené části budovy před uzavřením smluv týkajících se koupě budovy nebo ucelené části budovy,


Předat průkaz PENB nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu budovy (nebo ucelené části budovy) nebo nájemci budovy nejpozději při podpisu kupní nebo nájemní smlouvy


Zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické třídy náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při prodeji budovy (nebo ucelené části budovy) nebo při pronájmu budovy.


V případě prodeje nebo pronájmu budovy (nebo ucelené části) prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii. Zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

 

    

Povinnosti vlastníka jednotky (byt nebo nebytový prostor):

 

Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii možnému kupujícímu jednotky před uzavřením smluv týkajících se koupě jednotky


Předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii kupujícímu jednotky nejpozději při podpisu kupní smlouvy


Zajistit uvedení klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky, od 1. 1. 2016 pronájmu jednotky


V případě prodeje jednotky nebo od 1. 1. 2016 pronájmu jednotky prostřednictvím zprostředkovatele mu předat grafickou část průkazu nebo její ověřenou kopii. Zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu uvede klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti podle prováděcího právního předpisu z předané grafické části průkazu v informačních a reklamních materiálech, pokud zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neobdrží grafickou část průkazu, uvede v reklamních a informačních materiálech nejhorší klasifikační třídu.

 

Přičemž povinnost zajistit zpracování PENB pro celou budovu (s tím, že takový PENB bude použitelný pro každou jednotku v budově) má v tomto případě příslušné společenství vlastníků jednotek (povinnost, ale ze zákona nastává až v letech 2015 až 2019, podle velikosti budovy.)  V současné době musí vlastník jednotky písemně požádat společenství vlastníků jednotek o poskytnutí PENB nebo jeho ověřené kopie.

 

Potřebujete radu či pomoc? Zkontaktujte se se mnou.