Článek

16481280101648128010.jpg
cas16.03.2022 Andrášiová

Může pronajímatel bytu zvýšit nájemné?

Občanský zákoník specifikuje podmínky, kdy může pronajímatel zvýšit nájemné a za jakých podmínek.Smlouva na dobu určitou


Pokud majitelé sjednávají nájemní smlouvu na dobu určitou, zpravidla to bývá na dobu jednoho či dvou let. U těchto smluv je to jednoznačné. Pokud má nájemce zájem pokračovat v nájmu, musí při sjednání nové nájemní smlouvy akceptovat jakékoli zvýšení. Pokud nebude souhlasit, nájem skončí uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána.

 


Smlouva na dobu neurčitou


U těchto smluv na dobu neurčitou může pronajímatel  zvýšit nájemné, pokud byly v bytě, resp. v domě, provedeny stavební úpravy, které trvale zvýšily užitnou hodnotu bytu, podmínky bydlení v domě nebo byly provedeny za účelem úspory energie a vody. Nájemné může být zvýšeno až o 10 % účelně vynaložených nákladů.

 

Další možností, kdy může pronajímatel u smluv na dobu neurčitou zvýšit nájemné je porovnání nájemného v dané lokalitě. Stručně řečeno, aby se navýšení rovnalo výši obvyklého nájemného v okolí v daném období. To znamená, že pokud je nájemné stanoveno nižší než u srovnatelných bytů v dané lokalitě, může pronajímatel jednou za rok navrhnout zvýšení.

Pronajímatel musí prokázat, že v dané lokalitě je běžné vyšší nájemné. To musí doložit buď znaleckým posudkem nebo například minimálně třemi nájemními smlouvami z jiných domů v okolí. Návrh musí mít písemnou podobu a navýšení nesmí překročit 20 procent za poslední tři roky.


Jestliže nájemce do dvou měsíců neodsouhlasí jeho návrh, může se pronajímatel do dalších tří měsíců domáhat zvýšení u soudu. V soudním řízení pak může být na návrh pronajímatele i překročen 20% limit a to až do výše obvyklého nájemného.

 


Služby nejsou nájemné


Ještě je potřeba si uvědomit jednu podstatnou věc. Platby za nájem se skládají ze dvou částí. Jednou z nich je faktické nájemné, druhou jsou úhrady za služby, jako je odvoz odpadu, úklid, poměrná část energií za společné prostory, případně používání výtahu a další.


Platby za služby by měly odpovídat skutečným nákladům rozpočítaným na byty a osoby a tak se jich inflační doložka netýká. Tyto platby se zvyšují pouze tehdy, pokud jsou zvýšeny od dodavatelů služeb. Pravidelné zvyšování nájemného o fixní částku nebo zvyšování formou inflační doložky se doporučuje sjednat v nájemní smlouvě.Mějte se moc krásně a až budete někdy něco pronajímat, udělá mi velkou radost, když si vzpomenete na tento můj článek.