Článek

16481279251648127925.jpg
cas24.03.2022 Andrášiová

Nájemní smlouva

Nájemní smlouva je zásadní dokument, který upravuje podmínky mezi pronajímatelem a nájemcem. Je třeba, aby byla vyhotovena písemně. Podmínky pronájmu by měly být v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Nájemci by měla smlouva poskytnout pohodlné bydlení, kde nebude nadmíru omezován.


Co nemůže pronajímatel nájemci zakázat?

- Kouření v bytě – ale může zvýšit nájem z důvodu vyššího opotřebení vybavení bytu nebo z důvodu hrozby požáru.

- Návštěvy

- Využívání společných prostor, jako např. zahrádku, kočárkárnu, sklep

- Domácí zvířata – nájemce by ale měl pronajímateli oznámit, že má zvíře, případně že si ho plánuje pořídit. Nájemce ale  za své zvíře odpovídá a musí si být vědom toho, že zvíře nemůže působit potíže ostatním nájemníkům.

- Trvalé bydliště – není potřeba souhlasu pronajímatele. Na úřadě stačí předložit platnou nájemní smlouvu. Pokud by ale  někdo chtěl mít v bytě zároveň sídlo firmy, k tomu již souhlas pronajímatele je potřeba.

 

Nájemce nemůže v bytě dělat cokoli

Stavební úpravy - i kdyby je chtěl nájemce provést na svůj náklad, potřebuje mít vždy písemný souhlas pronajímatele.

Počet osob – v nájemní smlouvě bývá ujednáno, kolik osob bude byt užívat. V průběhu nájmu se počet osob může změnit. Nájemce je povinen tuto skutečnost ohlásit pronajímateli a to nejpozději do dvou měsíců. Tato povinnost je zakotvena především proto, že na počet osob jsou navázány různé poplatky (svoz odpadu, voda, teplo). 

Majitel nemovitosti může také smluvně omezit počet osob tak, aby odpovídal hygienickým podmínkám a velikosti daného bytu a ujednat si, že bude každou další bydlící osobu schvalovat. Nárok na to nemá pouze v případě, že jde o přímého příbuzného nájemce.A jak je to s oprávněními pronajímatele ke vstupu do bytu?

 Podle zákona na to má nárok pouze ve třech případech:

1. Pokud nájemci končí smlouva, tak za účelem prohlídky bytu

2. Pokud to vyžaduje technický stav nemovitosti, např. urgentní oprava, kontrola závady apod.

3. Neodkladná situace, která by mohla způsobit značnou škodu (povodeň, požár apod.)

Je potřeba ale nájemce o vstupu do bytu s předstihem písemně informovat. Neplatí však pro neodkladnou situaci, která by mohla způsobit značnou škodu.Mějte se moc krásně a až budete řešit pronájem, udělá mi velkou radost, když si vzpomenete na můj článek.