Článek

15866392601586639260.jpg
cas07.04.2020 Andrášiová

Nespalte se!


Víte, co byste měli vědět o nemovitosti před uzavřením kupní smlouvy?


Kupovaná nemovitost může mít řadu vad. Může jít o řadu vad faktických či právních a vy jako kupující byste o nich měli vědět ještě dříve, než začnete o nákupu pozemku, domu či bytu vyjednávat.

 

Faktické vady – tyto vady zpravidla brání každodennímu užívání nemovitosti k předpokládanému účelu nebo toto užívání minimálně ztěžují.  Obvykle se odstraňují opravou některé části nemovitosti nebo rekonstrukcí.  

Tyto vady nemusí být vidět na první pohled. Např. staré hliníkové rozvody – po spuštění dvou elektrických spotřebičů současně, např. pračky a televize, vám mohou vyhazovat pojistky. Proto zvláště u starších nemovitostí doporučuji přizvat si na prohlídku odborníka.


Právní vady – spočívají v existenci práv třetích osob k nemovitosti, kterou chcete koupit. Zpravidla jde o existenci zástavního práva, věcného břemene nebo nájemní smlouvy. Takováto práva vás mohou bezesporu významně omezovat a za určitých okolností mohou dokonce způsobit i neplatnost celého převodu.Před koupí pozemku


Místo, Pozemků, Země, Stavebnictví, Umístění, Vývoj

Určitě byste měli zjistit, zda je pozemek určen k zástavbě, v jakém rozsahu a případně za jakých podmínek. Jaká zástavba je v budoucnu plánována v okolí pozemku, zda jsou u pozemku inženýrské sítě, případně zda bude možno sítě k pozemku dovést a vybudovat na něm potřebné přípojky. Prověřit, zda se pozemek nachází v ekologicky nezávadné lokalitě. Určitě též doporučuji opařit si předběžné vyjádření správních úřadů, které se budou vyjadřovat k žádosti o vydání územního rozhodnutí či stavebního povolení a k zamýšlené výstavbě.


Velmi důležitou věcí, kterou nesmíme podcenit, je seznámit se se zápisem v katastru nemovitostí. Z katastru nemovitostí můžeme s jistotou zjistit smluvně zřízená zástavní práva, smluvně zřízení věcná břemena, omezení vlastnických práv.Před koupí domu či bytu

Domácí, Dům, Dřez, Interiér, Design, Byt, Architektura


Při koupi bytu je spolu s ním převáděn nejen spoluvlastnický podíl na pozemku pod budovou, ale zároveň i spoluvlastnický podíl na společných částech budovy, v níž se byt nachází. I na tomto místě je třeba doporučit, abyste se nezaměřili při prověřování faktického či právního stavu nemovitosti pouze na bytovou jednotku. Vhodné je seznámit se se stanovami společenství vlastníků jednotek v domě, kterými budete po nabytí bytové jednotky rovněž vázáni a z nichž pro vás může vyplývat celá řada povinností, mezi něž lze řadit např. povinnost přispívat do fondu oprav domu apod.

U družstevních bytů se nejedná o převod vlastnického práva k nemovitosti, ale o převod členských práv a povinností.  Podíly v družstvu jsou nejčastěji nabývány s tím, že po určité době dojde k převodu vlastnického práva k užívanému družstevnímu bytu z bytového družstva, který je nájemcem daného bytu. Proto je také žádoucí při převodu členských práv a povinností prověřit nejen majetkovou situaci a obsah stanov bytového družstva, které je právnickou osobou jako obchodní společnosti, ale zároveň faktický a právní stav bytu ve vlastnictví dotčeného družstva.


Potřebujete radu či pomoc? Zkontaktujte se se mnou.