Článek

15570739161557073916.jpg
cas05.05.2019 Andrášiová

Odhlášení trvalého pobytu

Při koupě nemovitosti se kupující často obávají toho, aby prodávající odhlásil trvalý pobyt z nemovitosti, případně aby měly odhlášený pobyt i případné třetí osoby, například příbuzní majitele.

 

Podle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel je údaj o trvalém pobytu pouze údajem evidenčním a nezakládá žádné právo k bytu ani k domu.  Na ohlašovně (obecním úřadě) v místě, kde se nemovitost nachází, může vlastník objektu požádat o informaci o osobách hlášených na adrese nemovitosti.  V případě, že má zde někdo cizí hlášený trvalý pobyt, může sám požádat o zrušení trvalého pobytu. Je ovšem třeba prokázat, (např. Kupní smlouvou, výpisem z katastru nemovitostí), že na nemovitosti neexistuje užívací právo.

 

 

Moji klienti se ale nemusejí ničeho obávat.  Mají vždy v Kupní smlouvě záležitost s odhlášením trvalého pobytu řádně ošetřenou tak, že prodávající objektu je povinen, (má-li evidován svůj údaj o místě trvalého pobytu v nemovité věci), do určitého termínu vymezeném v Kupní smlouvě se odhlásit a změnit tento svůj údaj o místě trvalého pobytu u příslušného správního orgánu.

V případě porušení této povinnosti by byla uplatněna pokuta, jejíž výše je vždy uvedena v Kupní smlouvě.

 

Potřebujete radu či pomoc? Zkontaktujte se se mnou.