Článek

15632882801563288280.jpg
cas16.07.2019 Andrášiová

Opravdu jste přesvědčeni, že víc už nevlastníte?

Když prodáváte nemovitost, je potřeba dbát na to, aby jste nezapomněli např. s bytem prodat sklep nebo podíl na nebytových prostorách v domě či dokonce pozemky, které k bytu náleží. Většinou se tak stává, pokud majitelé nemovitosti chtějí ušetřit peníze a jsou přesvědčeni, že si nemovitost dokáží prodat sami. 


smlouva


Jako vlastník bytové jednotky máte vždy podíl na společných částech bytového domu, které nejsou vyčleněny jako samostatné jednotky. To jsou například společné chodby, schodiště, výtah a podobně. K tomu ještě můžete mít podíl na samostatných nebytových jednotkách v domě, jako jsou prádelny, kanceláře, sklepy nebo sklady. Také nezapomeňte, že i jako vlastník bytu můžete být majitelem pozemků. Běžné je spoluvlastnictví pozemku pod domem, ale často jsou to i pozemky v okolí domu.


Proto je potřeba si připravit tzv. Nabývací tituly, které dokládají váš nemovitý majetek. Může to být Kupní smlouva, Darovací smlouva apod.


V případě, že tyto dokumenty nemáte, je možno je získat na příslušném katastrálním úřadě, kde požádáte o výpis úplného přehledu vlastnictví. Po zaplacení správního poplatku obdržíte seznam všeho, co vlastníte. Podle seznamu si pak můžete vyžádat jednotlivé listy vlastnictví.list vlastnictví

Jak vypadá list vlastnictví?

List vlastnictví je označen číslem listu vlastnictví a jako veřejná listina musí být opatřen datem, otiskem kulatého razítka a kolkem. V horní části je vymezena příslušnost ke katastrálnímu území, je zde uvedeno číslo listu vlastnictví a dále je dokument rozdělen do šesti částí označených písmeny. Na konci dokumentu je uvedeno jméno a podpis zaměstnance úřadu.


Co obsahují jednotlivé části listu vlastnictví:


Část A: jméno a příjmení vlastníka nebo spoluvlastníků nemovitosti, jejich právní vztah k nemovitosti, adresa a identifikátor
Část B: Podrobnosti o nemovitostech, které vlastní vlastník popsaný v části A - druh nemovitosti, příslušná parcela a její číslo, výměra či zastavěná plocha pozemku
Část B1: Jiná práva
Část C: Omezení vlastnických práv vlastníka k nemovitosti – zde může být vymezeno např. věcné břemeno jízdy nebo chůze přes pozemek či jeho části.
Část D: Jiné zápisy, plomby a upozornění
Část E: Nabývací tituly, např. kupní smlouvy, darovací smlouvy, dědictví atd.
Část F: Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám 


Při prodeji nemovitosti je potřeba mít jasno, co vše k předmětu převodu patří. Kvalitní kupní smlouva je to nejdůležitější pro prodávajícího, ale i pro kupujícího. Pokud prodávající opomene např. s bytem prodat podíl na nebytových prostorách v domě nebo opomene prodat sklep či pozemek, který k domu náleží, katastr nemovitostí zamítne návrh na vklad a prodej se může protáhnout i o několik měsíců, než se všechno uvede do pořádku.


Nemovitosti klient neprodává každý den, proto je vždy lepší se obrátit na zkušeného makléře, který ročně prodá několik desítek nemovitostí a pomůže vám zajistit veškeré správné podklady nutné k prodeji a ve spolupráci s právním oddělením zajistí vypracování kvalitní kupní smlouvy.


Potřebujete pomoci? Zkontaktujte se se mnou.