Článek

16524329031652432903.jpg
cas13.05.2022 Andrášiová

Povinnosti při prodeji nemovitosti

Pokud jste prodávající, tak platíte daň z příjmu. Jsou ale výjimky. 


Od daně z příjmu jste osvobozeni v případě, že doba mezi nabytím a prodejem nemovitosti přesáhla 10 let. Tato výjimka platí pro nemovitosti pořízené v roce 2021 a později. Pro nemovitosti nabyté do roku 2020 platí časový test 5-ti let.


V případě, že jste měli v prodávané nemovitosti bydliště bezprostředně před prodejem, tato lhůta (časový test) se zkracuje na 2 roky. U všech těchto výjimek ale platí, že nemovitost nesmí být zahrnuta v obchodním majetku. 


A pokud jste měli bydliště v nemovitosti bezprostředně před prodejem po dobu kratší 2 let, ale použijete získané prostředky na obstarání vlastní bytové potřeby, příjem z prodeje budete mít také osvobozen od daně z příjmů.


Pokud ale nesplňujete podmínky pro osvobození od daně z příjmů, jste povinni podat daňové přiznání a příjmy zdanit.


Mějte se moc krásně a až budete prodávat nemovitost, udělá mi velkou radost, když si vzpomenete na můj článek.