Nabyli jste nemovitost?

Povinnosti při koupi nemovitosti

Pokud jste nabyli nemovitost, máte povinnost platit daň z nemovitosti a povinnost podat daňové Přiznání k dani z nemovitých věcí. A vůbec není podstatné, zda jste nemovitost koupili, obdrželi darem, zdědili nebo směnili.


Je dobré také vědět, že musíte podat Přiznání k dani z nemovitých věcí i v případě, že jste provedli stavební úpravy, například jste pořídili přístavbu nebo změnili velikost nemovitosti.

Termín pro podání tohoto přiznání je vždy do 31. ledna následujícího roku k příslušnému finančnímu úřadu, pod který nemovitost spadá.

 

Výše daně z nemovitých věcí závisí nejen na typu a velikosti nemovitosti, ale také např. na koeficientech, jejichž výši v příslušné obci zjistíte na stránkách finanční správy.


Pokud se jedná o družstevní byt, zde se jedná o převod členských práv a povinností a vlastníkem bytové jednotky je družstvo, které i platí daň z nemovitosti.


Mějte se moc krásně a až budete kupovat nemovitost, udělá mi velkou radost, když si vzpomenete na můj článek.


podpis